Δευτέρα 4 Μαρτίου 2024

Γ. Πάλλης, Τα χωριά της Αθήνας: οι οικισμοί του λεκανοπεδίου από τη βυζαντινή περίοδο ως τον 19ο αιώνα, Μέρος Γ΄

 

Το τρίτο μέρος της διάλεξης του αναπληρωτή καθηγητή Βυζαντινής και Μεταβυζαντινής Αρχαιολογίας και Τέχνης του Ε.Κ.Π.Α. Γιώργου Πάλλη, η οποία πραγματοποιήθηκε διαδικτυακά στις 29/2/2024 στο πλαίσιο της επιμορφωτικής δράσης "Διαλέξεις για την Ιστορία", που διοργανώνει ο Σύμβουλος Εκπαίδευσης Χ. Μηνάογλου (1η Θέση Φιλολόγων, Α΄ Αθήνας) για τους φιλολόγους των σχολείων Γαλατσίου-Γκράβας και Ζωγράφου.

Γ. Πάλλης, Τα χωριά της Αθήνας: οι οικισμοί του λεκανοπεδίου από τη βυζαντινή περίοδο ως τον 19ο αιώνα, Μέρος Β΄


 Το δεύτερο μέρος της διάλεξης του αναπληρωτή καθηγητή Βυζαντινής και Μεταβυζαντινής Αρχαιολογίας και Τέχνης του Ε.Κ.Π.Α. Γιώργου Πάλλη, η οποία πραγματοποιήθηκε διαδικτυακά στις 29/2/2024 στο πλαίσιο της επιμορφωτικής δράσης "Διαλέξεις για την Ιστορία", που διοργανώνει ο Σύμβουλος Εκπαίδευσης Χ. Μηνάογλου (1η Θέση Φιλολόγων, Α΄ Αθήνας) για τους φιλολόγους των σχολείων Γαλατσίου-Γκράβας και Ζωγράφου.

Γ. Πάλλης, Τα χωριά της Αθήνας: οι οικισμοί του λεκανοπεδίου από τη βυζαντινή περίοδο ως τον 19ο αιώνα, Μέρος Α΄


 Το πρώτο μέρος της διάλεξης του αναπληρωτή καθηγητή Βυζαντινής και Μεταβυζαντινής Αρχαιολογίας και Τέχνης του Ε.Κ.Π.Α. Γιώργου Πάλλη, η οποία πραγματοποιήθηκε διαδικτυακά στις 29/2/2024 στο πλαίσιο της επιμορφωτικής δράσης "Διαλέξεις για την Ιστορία", που διοργανώνει ο Σύμβουλος Εκπαίδευσης Χ. Μηνάογλου (1η Θέση Φιλολόγων, Α΄ Αθήνας) για τους φιλολόγους των σχολείων Γαλατσίου-Γκράβας και Ζωγράφου.

Σάββατο 3 Φεβρουαρίου 2024

Ευ. Χρυσός, Η Κωνσταντινούπολη πρωτεύουσα της Αυτοκρατορίας, Μέρος Β΄


Το δεύτερο μέρος της διάλεξης του καθηγητή Βυζαντινής Ιστορίας Ευάγγελου Χρυσού, η οποία πραγματοποιήθηκε διαδικτυακά στις 31/1/2024 στο πλαίσιο της επιμορφωτικής δράσης "Διαλέξεις για την Ιστορία", που διοργανώνει ο Σύμβουλος Εκπαίδευσης Χ. Μηνάογλου (1η Θέση Φιλολόγων, Α΄ Αθήνας) για τους φιλολόγους των σχολείων Γαλατσίου-Γκράβας και Ζωγράφου.

Ευ. Χρυσός, Η Κωνσταντινούπολη πρωτεύουσα της Αυτοκρατορίας, Μέρος Α΄

 


Το πρώτο μέρος της διάλεξης του καθηγητή Βυζαντινής Ιστορίας Ευάγγελου Χρυσού, η οποία πραγματοποιήθηκε διαδικτυακά στις 31/1/2024 στο πλαίσιο της επιμορφωτικής δράσης "Διαλέξεις για την Ιστορία", που διοργανώνει ο Σύμβουλος Εκπαίδευσης Χ. Μηνάογλου (1η Θέση Φιλολόγων, Α΄ Αθήνας) για τους φιλολόγους των σχολείων Γαλατσίου-Γκράβας και Ζωγράφου.