Δευτέρα 4 Μαρτίου 2024

Γ. Πάλλης, Τα χωριά της Αθήνας: οι οικισμοί του λεκανοπεδίου από τη βυζαντινή περίοδο ως τον 19ο αιώνα, Μέρος Γ΄

 

Το τρίτο μέρος της διάλεξης του αναπληρωτή καθηγητή Βυζαντινής και Μεταβυζαντινής Αρχαιολογίας και Τέχνης του Ε.Κ.Π.Α. Γιώργου Πάλλη, η οποία πραγματοποιήθηκε διαδικτυακά στις 29/2/2024 στο πλαίσιο της επιμορφωτικής δράσης "Διαλέξεις για την Ιστορία", που διοργανώνει ο Σύμβουλος Εκπαίδευσης Χ. Μηνάογλου (1η Θέση Φιλολόγων, Α΄ Αθήνας) για τους φιλολόγους των σχολείων Γαλατσίου-Γκράβας και Ζωγράφου.

Γ. Πάλλης, Τα χωριά της Αθήνας: οι οικισμοί του λεκανοπεδίου από τη βυζαντινή περίοδο ως τον 19ο αιώνα, Μέρος Β΄


 Το δεύτερο μέρος της διάλεξης του αναπληρωτή καθηγητή Βυζαντινής και Μεταβυζαντινής Αρχαιολογίας και Τέχνης του Ε.Κ.Π.Α. Γιώργου Πάλλη, η οποία πραγματοποιήθηκε διαδικτυακά στις 29/2/2024 στο πλαίσιο της επιμορφωτικής δράσης "Διαλέξεις για την Ιστορία", που διοργανώνει ο Σύμβουλος Εκπαίδευσης Χ. Μηνάογλου (1η Θέση Φιλολόγων, Α΄ Αθήνας) για τους φιλολόγους των σχολείων Γαλατσίου-Γκράβας και Ζωγράφου.

Γ. Πάλλης, Τα χωριά της Αθήνας: οι οικισμοί του λεκανοπεδίου από τη βυζαντινή περίοδο ως τον 19ο αιώνα, Μέρος Α΄


 Το πρώτο μέρος της διάλεξης του αναπληρωτή καθηγητή Βυζαντινής και Μεταβυζαντινής Αρχαιολογίας και Τέχνης του Ε.Κ.Π.Α. Γιώργου Πάλλη, η οποία πραγματοποιήθηκε διαδικτυακά στις 29/2/2024 στο πλαίσιο της επιμορφωτικής δράσης "Διαλέξεις για την Ιστορία", που διοργανώνει ο Σύμβουλος Εκπαίδευσης Χ. Μηνάογλου (1η Θέση Φιλολόγων, Α΄ Αθήνας) για τους φιλολόγους των σχολείων Γαλατσίου-Γκράβας και Ζωγράφου.

Σάββατο 3 Φεβρουαρίου 2024

Ευ. Χρυσός, Η Κωνσταντινούπολη πρωτεύουσα της Αυτοκρατορίας, Μέρος Β΄


Το δεύτερο μέρος της διάλεξης του καθηγητή Βυζαντινής Ιστορίας Ευάγγελου Χρυσού, η οποία πραγματοποιήθηκε διαδικτυακά στις 31/1/2024 στο πλαίσιο της επιμορφωτικής δράσης "Διαλέξεις για την Ιστορία", που διοργανώνει ο Σύμβουλος Εκπαίδευσης Χ. Μηνάογλου (1η Θέση Φιλολόγων, Α΄ Αθήνας) για τους φιλολόγους των σχολείων Γαλατσίου-Γκράβας και Ζωγράφου.

Ευ. Χρυσός, Η Κωνσταντινούπολη πρωτεύουσα της Αυτοκρατορίας, Μέρος Α΄

 


Το πρώτο μέρος της διάλεξης του καθηγητή Βυζαντινής Ιστορίας Ευάγγελου Χρυσού, η οποία πραγματοποιήθηκε διαδικτυακά στις 31/1/2024 στο πλαίσιο της επιμορφωτικής δράσης "Διαλέξεις για την Ιστορία", που διοργανώνει ο Σύμβουλος Εκπαίδευσης Χ. Μηνάογλου (1η Θέση Φιλολόγων, Α΄ Αθήνας) για τους φιλολόγους των σχολείων Γαλατσίου-Γκράβας και Ζωγράφου.

Κυριακή 25 Μαΐου 2014

ΘΕΜΑΤΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ Α΄ ΛΥΚΕΙΟΥ


ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ Α΄  ΛΥΚΕΙΟΥ
 

Αρετή Κουρκουμέλη-Έφη Λιγούτσικου
 
Ερωτήσεις σύντομης απάντησης

1.    Ποιες ήταν οι κοινωνικές τάξεις στους λαούς της Μεσοποταμίας;
2.    Να αναφέρετε επιγραμματικά τις τέχνες στις οποίες επιδόθηκαν οι λαοί της Μεσοποταμίας.

ΘΕΜΑΤΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ Γ΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥΝεότερη και Σύγρονη Ιστορία Γ΄ Γυμνασίου

Βασιλική Δεληγιάννη
ΠΕ 02  2ο Γυμνάσιο Σαλαμίνας

Ενότητες 27-32

Ερωτήσεις κλειστού τύπου – σύντομης απάντησης

1.    Ποια στοιχεία της ελληνικής οικονομικής, κοινωνικής και πολιτικής πραγματικότητας στα τέλη του 19ου και στις αρχές του 20ου αιώνα οδήγησαν στην ίδρυση του Στρατιωτικού Συνδέσμου τον Μάϊο του 1909;
2.    Ποια ήταν τα αιτήματα του Στρατιωτικού Συνδέσμου και ποια η αντιμετώπισή του από την ελληνική κοινωνία;