Δευτέρα 31 Μαρτίου 2014

ΘΕΜΑΤΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ Β΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

 ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΗ ΚΑΙ ΝΕΟΤΕΡΗ ΙΣΤΟΡΙΑ - ΚΕΦ.1

ΜΑΡΙΑ ΔΡΙΒΑ 
ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ, 1ο Γυμνάσιο Δραπετσώνας


ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ

1.Ποια μέτρα πήρε ο Κωνσταντίνος για την ανόρθωση του κράτους;

2. Για ποιους λόγους ο Κωνσταντίνος µετέφερε το διοικητικό κέντρο της αυτοκρατορίας από τη Ρώµη στη θέση του αρχαίου Βυζαντίου;

ΘΕΜΑΤΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ Β΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥΜΕΣΑΙΩΝΙΚΗ ΚΑΙ ΝΕΟΤΕΡΗ ΙΣΤΟΡΙΑ   
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ - Ο πολιτισμός του Βυζαντίου

Κώστας Λαμπρίδης
Φιλόλογος, 3ο Εσπερινό Γυμνάσιο Πειραιά

 
Η καθημερινή ζωή στο Βυζάντιο
Α. Ερωτήσεις ανοικτού τύπου:
1.      Τι γνωρίζετε για τη θέση της γυναίκας στη βυζαντινή κοινωνία;
2.      Πώς αντιμετωπίζονταν τα παιδιά από τους Βυζαντινούς;

ΘΕΜΑΤΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ Β΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ


ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΗ ΚΑΙ ΝΕΟΤΕΡΗ ΙΣΤΟΡΙΑ   
ΚΕΦ.3   ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΑΚΜΗΣ ΤΟΥ ΒΥΖΑΝΤΙΟΥ

ΦΟΙΝΙΤΣΗ ΚΥΡΙΑΚΗ
Φιλόλογος, Γυμνάσιο Καμινίων

1.  α. Πρωτεργάτες της εικονομαχικής κίνησης υπήρξαν οι αυτοκράτορες:                                                                                     Α.  ………………………………………………………………….           Β. ………………………………………………………………..
   β. Να εξηγήσετε τον όρο «εικονομαχία»

2. Να αναφέρετε συνοπτικά   α)   τους λόγους που οδήγησαν στην εικονομαχία     
    β)τις συνέπειες της εικονομαχίας 

ΝΕΟΤΕΡΗ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΙΣΤΟΡΙΑ Γ΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΕΝΟΤΗΤΕΣ 6Η,7Η ,8Η,9Η, 10Η,11Η, 52Η,53Η

Ιωάννης Μάντζαρης
Φιλόλογος, 2ο Γυμνάσιο Περάματος

ΘΕΜΑΤΑ 

 

 1ο   μέρος-Ερωτήσεις  ανάπτυξης (ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΤΥΠΟΥ)
                                 ΚΕΦΑΛΑΙΟ  2Ο
ΕΝΟΤΗΤΑ 6Η
-Να αναφέρετε τα τρία(3) κυριότερα πολιτικά ρεύματα της Ευρώπης.
-Τι ονομάζουμε «Έθνος»και ποια είναι τα συστατικά του στοιχεία;
-Τι γνωρίζετε για τα κινήματα(επαναστάσεις) στην Ισπανία, την Ιταλία και την Ελλάδα κατά την περίοδο 1820-1821; Τι χαρακτήρα είχαν αυτά τα κινήματα;

ΕΝΟΤΗΤΑ 7Η
-Φιλική Εταιρεία(ορισμός ).Τι γνωρίζετε για το σκοπό ίδρυσης της, για τις δραστηριότητες της και τα μέλη της;
-Τι γνωρίζετε για την ηγεσία της Φιλικής  Εταιρείας;

Τετάρτη 12 Μαρτίου 2014

Πραγματοποίηση διάλεξης για την διδασκαλία της βυζαντινής ιστορίας στην δευτεροβάθμια εκπαίδευση

Την Τρίτη 11/3/2014 στο πλαίσιο του προγράμματος «Διαλέξεις για την Ιστορία», ο ομότιμος καθηγητής της Βυζαντινής Ιστορίας του Πανεπιστημίου Αθηνών κ. Ευάγγελος Χρυσός έδωσε διάλεξη με θέμα την διδασκαλία της βυζαντινής ιστορίας στην δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Ο κ. Χρυσός κατόρθωσε να προβληματίσει τους συμμετέχοντες σχετικά με το τι και το πως διδάσκεται στο μάθημα της Ιστορίας και κατέληξε τελικά ότι το σπουδαιότερο για να βελτιωθεί το μάθημα είναι να γίνουν οι καθηγητές καλύτεροι, να μελετήσουν περισσότερο το γνωστικό αντικείμενο που διδάσκουν.
 Δείτε περισσότερες φωτογραφίες

Πέμπτη 6 Μαρτίου 2014

Διάλεξη για την διδασκαλία της βυζαντινής ιστορίας στην δευτεροβάθμια εκπαίδευση

Την Τρίτη 11/3/2014 και ώρα 5-7 στο Ζάννειο Π. Π. Λύκειο (αίθουσα 108) στο πλαίσιο της σειράς «Διαλέξεις για την Ιστορία» θα δώσει διάλεξη με θέμα "Το Βυζάντιο ως αντικείμενο διδασκαλίας στην δευτεροβάθμια εκπαίδευση" ο ομότιμος καθηγητής της Βυζαντινής Ιστορίας του Πανεπιστημίου Αθηνών κ. Ευάγγελος Χρυσός.

Τετάρτη 5 Μαρτίου 2014

Πραγματοποίηση διάλεξης για την Ιστορία της Βενετίας και του βενετοκρατούμενου Ελληνισμού

Την Τρίτη 4/3/2014 στο πλαίσιο του προγράμματος «Διαλέξεις για την Ιστορία», η πρόεδρος του τμήματος Ιστορίας-Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών, καθηγήτρια κα. Αναστασία Παπαδία-Λάλα έδωσε διάλεξη με θέμα την Ιστορία της Βενετίας και του βενετοκρατούμενου Ελληνισμού. Η κα. Παπαδία κατόρθωσε μέσα στο δίωρο να δώσει ένα περίγραμμα της ιστορίας της Βενετίας, αλλά και των επιπτώσεων που είχε η Βενετοκρατία πάνω στον Ελληνισμό.
Δείτε φωτογραφίες