Δευτέρα 31 Μαρτίου 2014

ΘΕΜΑΤΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ Β΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥΜΕΣΑΙΩΝΙΚΗ ΚΑΙ ΝΕΟΤΕΡΗ ΙΣΤΟΡΙΑ   
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ - Ο πολιτισμός του Βυζαντίου

Κώστας Λαμπρίδης
Φιλόλογος, 3ο Εσπερινό Γυμνάσιο Πειραιά

 
Η καθημερινή ζωή στο Βυζάντιο
Α. Ερωτήσεις ανοικτού τύπου:
1.      Τι γνωρίζετε για τη θέση της γυναίκας στη βυζαντινή κοινωνία;
2.      Πώς αντιμετωπίζονταν τα παιδιά από τους Βυζαντινούς;

3.      Να παρουσιάσετε συνοπτικά το βυζαντινό εκπαιδευτικό σύστημα.
4.      Τι γνωρίζετε για την ιατρική περίθαλψη στο Βυζάντιο;
5.      Ποιος παράγοντας καθόριζε τη μορφή και τις ανέσεις των σπιτιών των Βυζαντινών;
6.      Ποιο ήταν το πιο συνηθισμένο ένδυμα των Βυζαντινών;
7.      Ποια ήταν η σημασία του Ιπποδρόμου για τη διασκέδαση των κατοίκων της Πόλης;
8.      Ποιες ήταν οι δύο κύριες μορφές μοναχισμού;
9.      Τι γνωρίζετε για την ανάπτυξη της μοναστικής πολιτείας του Αγίου Όρους;
Β. Ερωτήσεις κλειστού τύπου:
1.      Σε καθεμιά από τις παρακάτω προτάσεις σημειώστε [Σ], εάν το περιεχόμενό της είναι σωστό, ή [Λ], εάν είναι λανθασμένο.

Σ
Λ
α. Οι Βυζαντινοί ενδιαφέρονταν για τη μόδα.


β. Η βυζαντινή εκκλησιαστική μουσική είναι πολυφωνική.


γ. Η συμμετοχή των γυναικών στην κοινωνική ζωή του Βυζαντίου ήταν περιορισμένη. 


δ. Η Εκκλησία συντηρούσε πτωχοκομεία και ορφανοτροφεία σε κάθε πόλη του Βυζαντίου.Εικαστικές τέχνες και μουσική
Α. Ερωτήσεις ανοικτού τύπου:
1.      Ποιες είναι οι αρχιτεκτονικές μορφές των χριστιανικών ναών;
2.      Γιατί η διακόσμηση των χριστιανικών ναών εστιάζεται κυρίως στο εσωτερικό τους;
3.      Γιατί οι ορθόδοξοι χριστιανοί δεν κατασκεύασαν αγάλματα του Θεού;
4.      Ποιοι συμβολισμοί υπάρχουν στην εικονογράφηση ενός ορθόδοξου ναού;
5.      Να ερμηνεύσετε τον τρόπο απεικόνισης των μορφών στη χριστιανική εικονογραφία.
6.      Με ποιους τρόπους μπορεί να μελετηθεί ένα νόμισμα της βυζαντινής εποχής;
7.      Τι ξέρετε για την ορθόδοξη εκκλησιαστική λειτουργική ποίηση;
8.      Ποια η σχέση θρησκευτικής και λαϊκής μουσικής στο Βυζάντιο;

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟ
Η Μεσαιωνική Ευρώπη
Ο Καρλομάγνος και η εποχή του
Α. Ερωτήσεις ανοικτού τύπου:
1.      Γιατί αντέδρασαν έντονα οι Βυζαντινοί στην  ανακήρυξη του Καρλομάγνου ως αυτοκράτορα του Ρωμαϊκού Κράτους;
2.      Ποια μέτρα πήρε ο Καρλομάγνος για την καλύτερη οργάνωση του κράτους του;
3.      Να παρουσιάσετε το περιεχόμενο της συνθήκης του Βερντέν.
4.      Ποιοι λαοί οργανώνουν επιδρομές στην Ευρώπη την εποχή των διαδόχων του Καρλομάγνου(9ος αιώνας);
5.      Τι ήταν η Καρολίδεια Αναγέννηση και πώς αυτή πραγματοποιήθηκε;
6.      Τι γνωρίζετε για την ανάπτυξη της εκπαίδευσης στα χρόνια του Καρλομάγνου;
Β. Ερωτήσεις κλειστού τύπου:
1.      Σε καθεμιά από τις παρακάτω προτάσεις σημειώστε [Σ], εάν το περιεχόμενό της είναι σωστό, ή [Λ], εάν είναι λανθασμένο.

Σ
Λ
α. Ο Καρλομάγνος στέφθηκε αυτοκράτορας του Ρωμαϊκού Κράτους το έτος 800.


β. Το Βασίλειο των Φράγκων ήταν το ισχυρότερο «βαρβαρικό» κράτος της δυτικής Ευρώπης.


γ. Οι Βυζαντινοί δέχτηκαν ευνοϊκά τη στέψη του Καρλομάγνου.


δ. Με τη Συνθήκη του Βερντέν (843)μπαίνουν οι βάσεις των μελλοντικών κρατών της Γαλλίας, της Γερμανίας και της Ιταλίας.ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΒΔΟΜΟ
Η Ευρώπη στους νεότερους χρόνους
Οι ανακατατάξεις στη μεσαιωνική ευρωπαϊκή κοινωνία
Οι Ανακαλύψεις
Α. Ερωτήσεις ανοικτού τύπου:
1.       Ποιοι λόγοι οδήγησαν στις Ανακαλύψεις του 15ου αιώνα;
2.      Ποιοι παράγοντες ευνόησαν τις Ανακαλύψεις του 15ου αιώνα;
3.      Ποιες τεχνολογικές καινοτομίες βοήθησαν τις Ανακαλύψεις;
4.      Τι γνωρίζετε για τα εξερευνητικά ταξίδια του Χριστόφορου Κολόμβου;
5.      Ποιος θαλασσοπόρος πραγματοποίησε τον πρώτο περίπλου της γης και ποια η σημασία του επιτεύγματός του;
6.      Πώς αντιμετώπισαν οι ευρωπαίοι άποικοι τους κατοίκους των αποικιών;
7.      Πώς επηρέασαν οι Ανακαλύψεις την οικονομία της Ευρώπης;
8.      Πώς επηρέασαν οι Ανακαλύψεις την κοινωνία της Ευρώπης;
9.      Ποια ήταν τα αποτελέσματα των Ανακαλύψεων για τους λαούς των αποικιών;
Β. Ερωτήσεις κλειστού τύπου:
1.      Σε καθεμιά από τις παρακάτω προτάσεις σημειώστε [Σ], εάν το περιεχόμενό της είναι σωστό, ή [Λ], εάν είναι λανθασμένο.

Σ
Λ
α. Οι ευρωπαίοι ηγεμόνες δεν χρηματοδότησαν εξερευνητικά ταξίδια.


β. Ο πρώτος περίπλους της γης έγινε από τον Χριστόφορο Κολόμβο.


γ. Οι Ισπανοί κατακτητές σεβάστηκαν τους πολιτισμούς των Αζτέκων και των Μάγια.


δ. Μετά τις Ανακαλύψεις διαμορφώνεται η αστική τάξη.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου