Σάββατο 24 Μαΐου 2014

ΘΕΜΑΤΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ Α΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Κεφάλαιο Ε’: Η ΗΓΕΜΟΝΙΑ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ (479-431 π.Χ.)

Β. Τσαντηράκη (Γυμνάσιο Καμινίων)
Α. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
1.α. Πότε και για ποιο λόγο συστήθηκε η Συμμαχία της Δήλου;
    Β. Ποια συμπεράσματα συνάγετε από την εξέλιξή της;
2. Ποιος ήταν ο τρόπος λειτουργίας της Συμμαχίας στα χρόνια του Αριστείδη;

3. Πώς λειτούργησε η Συμμαχία , όταν ανέλαβε την ηγεσία της ο Κίμωνας; Ποιες αντιδράσεις παρατηρήθηκαν στους κόλπους της και πώς τις αντιμετώπισε;
4. Ποια στοιχεία δείχνουν ότι η Αθηναϊκή Συμμαχία μετατράπηκε σε Αθηναϊκή ηγεμονία;
5. Πώς εξελίσσεται το πολίτευμα της Αθήνας μετά τους περσικούς πολέμους και ποια πρόσωπα κυριαρχούν στην πολιτική σκηνή;
6. Ποια μέτρα τα οποία πήρε ο Περικλής έδωσαν περισσότερο δημοκρατικό χαρακτήρα στο πολίτευμα της Αθήνας;
7. Ποιο είναι το κυρίαρχο σώμα του Αθηναϊκού πολιτεύματος στα χρόνια του Περικλή και πώς φαίνεται αυτό; Στη σύγχρονη δημοκρατία ποιος θεσμός είναι αντίστοιχος και ποια η διαφορά στον τρόπο συμμετοχής;
8. Ποια τα βασικά θεσμικά όργανα λειτουργίας της Αθηναϊκής Δημοκρατίας του 5ου αι. π.Χ;
9. Λειτουργίες: Ποιο σκοπό ικανοποιούσε η καθιέρωσή τους στην Αρχαία Αθήνα και ποιες ήταν οι κυριότερες;
10. Πώς συγκροτήθηκε η Αθηναϊκή κοινωνία και ποιες οι κοινωνικές τάξεις στα χρόνια του Περικλή;
11. Τι εξασφάλιζε η ειρήνη του Καλλία στους Αθηναίους;
12. Πώς  ήταν κατανεμημένοι οι ρόλοι των 2 φύλων στην αρχαία Αθήνα; Ποια η θέση της γυναίκας; Σύγκριση με τη σύγχρονη εποχή.
13. Ποιος ήταν ο τρόπος με τον οποίο διατρέφονταν οι Αθηναίοι και ποιος ήταν ο τρόπος ένδυσης;
14. Ποια ήταν η μορφή του εκπαιδευτικού συστήματος της Αθήνας; Ποιοι  έπαιζαν ρόλο στη διαπαιδαγώγηση των παιδιών;
15. Ποιος ο ρόλος του εμπορίου και των εργαστηρίων στην οικονομική ανάπτυξη της Αθήνας;
16. Ποιες ήταν οι κυριότερες γιορτές της Αθήνας; Να αναπτύξετε 2 από αυτές.

Β.ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΟΡΩΝ
Να προσδιορίσετε το περιεχόμενο των όρων :

Μέτοικος               Ελληνοταμίας
Λειτουργίες          μηδισμός
Σοφιστής               Προβούλευμα
Θεωρικά                Ελευσίνια
Αρειος Πάγος      Καλλίειος ειρήνη

Γ.ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ  ΣΩΣΤΟΥ-ΛΑΘΟΥΣ
Να βρείτε ποιες από τις παρακάτω προτάσεις είναι σωστές ή λάθος
·        Ο Κίμων ήταν αρχηγός του δημοκρατικού κόμματος
·        Θεμελιωτής της Α’ Αθηναϊκής Συμμαχίας ήταν ο Αριστείδης
·        Τη διαχείρηση του ταμείου είχαν οι Ελληνοταμίες
·        Ο Περικλής μεταφέρει το ταμείο από τη Δήλο στην Αθήνα
·        Η ειρήνη του Καλλία υπογράφεται ανάμεσα σε Αθηναίους και Σπαρτιάτες
·        Ο Κίμων ηττήθηκε από τους Πέρσες στον Ευρυμέδοντα ποταμό (467 π.Χ)
·        Οι Τριακοντούτεις Σπονδές εξομάλυναν τις σχέσεις Αθηναίων – Σπαρτιατών
·        Η Ηλιαία είχε 6000 δικαστές με θητεία 1 έτους
·        Αθηναίοι πολίτες ήταν όσοι είχαν και τους 2 γονείς Αθηναίους
·        Οι μέτοικοι πλήρωναν ειδικό φόρο, τα θεωρικά
·        Η γυναίκα στην Αθήνα έπαιρνε μέρος σε θρησκευτικές τελετές
·        Ο γραμματιστής δίδασκε μουσική και ρητορική τέχνη
·        Στον Κεραμεικό είχαν εργαστήρια οι αγγειοπλάστες
·        Τα Ανθεστήρια ήταν γιορτή αφιερωμένη στην Αθηνά  

Δ.ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΗΣΗ
          Α                                    Β           
Ανθεστήρια                        παιδαγωγοί
Ευρυμέδων ποταμός       Διόνυσος
Μηδισμός                          εστίαση
Ηλιαία                               Αθήνα- Σπάρτη
Λειτουργία                       Θεμιστοκλής
Δούλοι                                 Κίμων
Τριακοντούτεις Σπονδαί   δικαστικό σώμα
Καλλίειος ειρήνη             Αθηναίοι - Πέρσες
Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου