Κυριακή 25 Μαΐου 2014

ΘΕΜΑΤΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ Α΄ ΛΥΚΕΙΟΥ


ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ Α΄  ΛΥΚΕΙΟΥ
 

Αρετή Κουρκουμέλη-Έφη Λιγούτσικου
 
Ερωτήσεις σύντομης απάντησης

1.    Ποιες ήταν οι κοινωνικές τάξεις στους λαούς της Μεσοποταμίας;
2.    Να αναφέρετε επιγραμματικά τις τέχνες στις οποίες επιδόθηκαν οι λαοί της Μεσοποταμίας.

ΘΕΜΑΤΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ Γ΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥΝεότερη και Σύγρονη Ιστορία Γ΄ Γυμνασίου

Βασιλική Δεληγιάννη
ΠΕ 02  2ο Γυμνάσιο Σαλαμίνας

Ενότητες 27-32

Ερωτήσεις κλειστού τύπου – σύντομης απάντησης

1.    Ποια στοιχεία της ελληνικής οικονομικής, κοινωνικής και πολιτικής πραγματικότητας στα τέλη του 19ου και στις αρχές του 20ου αιώνα οδήγησαν στην ίδρυση του Στρατιωτικού Συνδέσμου τον Μάϊο του 1909;
2.    Ποια ήταν τα αιτήματα του Στρατιωτικού Συνδέσμου και ποια η αντιμετώπισή του από την ελληνική κοινωνία;

Σάββατο 24 Μαΐου 2014

ΘΕΜΑΤΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ Α΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥΚεφάλαιο Η’: Οι Τέχνες και τα  Γράμματα την Κλασική Εποχή
 
Κ. Ροδίτου (1ο Γυμνάσιο Δραπετσώνας)

Α  ΟΜΑΔΑ
1. Για  ποιο  λόγο  ο  Θουκυδίδης  ονομάστηκε  θεμελιωτής  της  επιστημονικής  ιστορικής  έρευνας;
2. Τι  γνωρίζετε  για  το  έργο  του  Σωκράτη  και  του  Πλάτωνα;

ΘΕΜΑΤΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ Α΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
ΤΑ ΑΙΤΙΑ ΚΑΙ ΟΙ ΑΦΟΡΜΕΣ ΤΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΙΑΚΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ
Ο ΑΡΧΙΔΑΜΕΙΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ (431-421 π.Χ.)

Χαραλαμποπούλου Αλεξάνδρα

Α. Ερωτήσεις κατανόησης

1. Ποια είναι τα αίτια του Πελοποννησιακού πολέμου;
2. Ποιοι ήταν οι αντίπαλοι στον Πελοποννησιακό πόλεμο και πώς παρουσιάζονταν οι Σπαρτιάτες;
3. Ποιοι πήραν την απόφαση για την έναρξη του πολέμου;

ΘΕΜΑΤΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ Α΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Κεφάλαιο Ε’: Η ΗΓΕΜΟΝΙΑ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ (479-431 π.Χ.)

Β. Τσαντηράκη (Γυμνάσιο Καμινίων)
Α. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
1.α. Πότε και για ποιο λόγο συστήθηκε η Συμμαχία της Δήλου;
    Β. Ποια συμπεράσματα συνάγετε από την εξέλιξή της;
2. Ποιος ήταν ο τρόπος λειτουργίας της Συμμαχίας στα χρόνια του Αριστείδη;

ΘΕΜΑΤΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ Α' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥΚΕΦ. Γ’: Ο Ελληνικός κόσμος από το 1100 έως το 800 π.Χ.


ΑΚΥΛΑ ΠΑΡΘΕΝΙΑ (1ο Γυμνάσιο Δραπετσώνας)


  1. ΟΙ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ  ΧΡΟΝΟΙ
Ερωτήσεις για ομάδα Α
1.Ποια ήταν   η πολιτική και οικονομική κατάσταση στον ελλαδικό χώρο  από το 1100-950 π.χ. (σελ.37).
2.Αναφέρετε τις κυριότερες μετακινήσεις φυλών στον  12ο αι. Τόπος προέλευσης κ’ τόπος οριστικής εγκατάστασης (σελ.37).
3.Πώς διοικούνται οι νέες φυλετικές κοινότητες ; (σελ.37)

ΘΕΜΑΤΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ Α΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2.2: Η ΕΠΟΧΗ ΤΟΥ ΧΑΛΚΟΥ (3000-1100 π.Χ.): Ο Κυκλαδικός  
 πολιτισμός


Αντιόπη Αργυρίου
(Ράλλειο Γυμνάσιο Θηλέων Πειραιά
Συντονίστρια Ομάδας Τράπεζας Θεμάτων Ιστορίας Α’ Γυμνασίου)

1.      Να αντιστοιχίσεις τους ελλαδικούς πολιτισμούς της Εποχής του Χαλκού με τα επιτεύγματά τους
Α. καμαραϊκά αγγεία                                                 Κυκλαδικός πολιτισμός
Β. θολωτοί τάφοι                                                        Μυκηναϊκός πολιτισμός
Γ. Φυλακωπή Μήλου                                                 Μινωικός πολιτισμός
Δ. Γραμμική Α
Ε. Γραμμική Β
ΣΤ. μαρμάρινα ειδώλια
Ζ. κυκλώπεια τείχη
Η. Πότνια θηρών
Θ. μέγαρο
Ι. Άρθουρ Έβανς

Πραγματοποίηση διάλεξης για τον Νεοελληνικό Διαφωτισμό

Την Τρίτη 29/4/2014 η καθηγήτρια  του Πανεπιστημίου Αθηνών, κα. Άννα Ταμπάκη, έδωσε διάλεξη με θέμα τον «Νεοελληνικό Διαφωτισμό». Η κα. Ταμπάκη κατόρθωσε μέσα στο δίωρο να δώσει ένα περίγραμμα της πνευματικής κίνησης του Γένους κατά τον 18ο αιώνα και να προτείνει τρόπους αξιοποίησης επιμέρους στοιχείων αυτής της πνευματικής κίνησης κατά την διδασκαλία στο Γυμνάσιο και το Λύκειο. 

 Δείτε φωτογραφίες