Κυριακή 25 Μαΐου 2014

ΘΕΜΑΤΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ Α΄ ΛΥΚΕΙΟΥ


ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ Α΄  ΛΥΚΕΙΟΥ
 

Αρετή Κουρκουμέλη-Έφη Λιγούτσικου
 
Ερωτήσεις σύντομης απάντησης

1.    Ποιες ήταν οι κοινωνικές τάξεις στους λαούς της Μεσοποταμίας;
2.    Να αναφέρετε επιγραμματικά τις τέχνες στις οποίες επιδόθηκαν οι λαοί της Μεσοποταμίας.


3.    Να κάνετε τις ανάλογες αντιστοιχίες, ώστε να φανεί συνοπτικά στο ακόλουθο σχεδιάγραμμα η ακριβής χρονολογικά ιστορική πορεία των λαών της Μεσοποταμίας μέχρι και το Μ. Αλέξανδρο.
Α    Β
α. Σουμέριοι    1800 – 1200 π.χ.
β. Ακκάδιοι    4000 – 3000 π.χ.
γ. Αρχαίο Βαβυλωνιακό κράτος    612 -538 π.χ.
δ. Ασσύριοι    538 – 330 π.χ.
ε. Νέο Βαβυλωνιακό κράτος    1200 – 612 π.χ.
στ. Πέρσες    612    – 538 π.χ.

4.    Ποιες επιστήμες αναπτύχθηκαν στην Αίγυπτο και για ποιους λόγους;
5.    Να δώσετε βασικές πληροφορίες για τις παρακάτω έννοιες: ταρίχευση, ιερογλυφικά, θεοκρατικός χαρακτήρας του κράτους, πυραμίδες.
6.    Σε ποιες περιόδους διακρίνεται η ιστορία της αρχαίας Αιγύπτου; (ονομαστικά)
7.    Τι εννοούμε με τον όρο «Μυκηναϊκή Κοινή»;8.    Ποιες τέχνες αξιοποίησαν κυρίως οι Αιγύπτιοι; Για να απαντήσετε, μπορείτε να αξιοποιήσετε και την παρακάτω φωτογραφία.

9.    Να χαρακτηρίσετε ως Σωστές ή Λανθασμένες τις παρακάτω προτάσεις:
α. Η ομηρική εποχή ονομάζεται και ελληνικός μεσαίωνας και γεωμετρική εποχή.
β. Σήμερα είναι κοινώς αποδεκτό ότι η κάθοδος των Δωριέων υπήρξε η βασικότερη αιτία της κατάρρευσης των μυκηναϊκών κέντρων.
γ. Σύμφωνα με τους ιστορικούς του 5ου αιώνα π.Χ., η πρώτη μετακίνηση πραγματοποιήθηκε από τους Θεσσαλούς, οι οποίοι από τη Θεσπρωτία ήρθαν στην περιοχή, που έκτοτε φέρνει το όνομά τους.
δ. Η μετανάστευση των Δωριέων είχε «προσφυγικό χαρακτήρα», καθώς οι Δωριείς αναγκάστηκαν να μετακομίσουν.
ε. Στα τέλη του 8ου αιώνα και στις αρχές του 9ου αιώνα π.Χ. επανεμφανίζεται η γραφή στον ελλαδικό χώρο.
    10.  Σε ποιες περιοχές εγκαταστάθηκαν τα τρία ελληνικά φύλα κατά τον πρώτο ελληνικό αποικισμό;
    11.  Ποιος είναι ο κύριος εκφραστής της Πανελλήνιας ιδέας και ποιος αντιτίθεται προς την ιδέα αυτή;
    12. Με ποιες μάχες αρχίζει και τελειώνει η Θηβαϊκή ηγεμονία;
    13. Ποια ήταν τα σημαντικότερα οικοδομήματα της Περγάμου;
    14. Ποια ποιητικά είδη καλλιεργήθηκαν τους ελληνιστικούς χρόνους;
    15. Να δώσετε τους ορισμούς στις κάτωθι έννοιες:
κοινή ελληνική, Θρησκευτικός Συγκρητισμός, νέα κωμωδία, γραμματικοί.
    16. Να δώσετε βασικές πληροφορίες για τα παρακάτω ονόματα:  Μένανδρος, Ζήνων,  Επίκουρος, Νέαρχος, Ευκλείδης.
Ερωτήσεις ανοικτές
1.    Καθοριστικής σημασίας για την πολιτιστική εξέλιξη των λαών της Μεσοποταμίας, αλλά και για τον «παγκόσμιο» πολιτισμό, είναι η συμβολή των Σουμερίων. Ποια πολιτιστικά επιτεύγματα των Σουμερίων υιοθέτησαν και χρησιμοποίησαν και άλλοι λαοί; Να τα παρουσιάσετε αναλυτικά.
2.    Ποια βασική θρησκευτική δοξασία χαρακτήριζε τους Αιγυπτίους και ποια αποτελέσματα έφερε η παραπάνω αντίληψή τους; (Για την απάντησή σας μπορείτε να συμβουλευτείτε την παρακάτω φωτογραφία).


3.    Παρατηρώντας τις παρακάτω κατόψεις να αναφερθείτε στις διαφορές του μυκηναϊκού και μινωϊκού ανακτόρου.
 
4.    Ποια ήταν τα συνεκτικά στοιχεία του Μυκηναϊκού κόσμου; Τι γνωρίζετε για τη Γραμμική Β’ και ποιες οι διαφορές της από τις παλαιότερες γραφές (Μινωϊκή γραφή και Γραμμική Α’ );
5.    Οι Μυκηναίοι υιοθέτησαν τις θρησκευτικές δοξασίες της Μινωϊκής Κρήτης. Συμφωνείτε ή διαφωνείτε και γιατί;
6.    Με βάση τα όσα γνωρίζετε να συγκρίνετε τη μόρφωση, που έπαιρναν οι νέοι στην αρχαία Αθήνα με την αντίστοιχη στη  Σπαρτιατική αγωγή.
7.    Με βάση τις γνώσεις σας ποια ήταν η δράση του Κίμωνα στα πλαίσια της Α’ Αθηναϊκής Συμμαχίας; Με βάση την παρακάτω πηγή ποια στάση τηρεί ο Αριστοτέλης απέναντι στον Κίμωνα;
Ο ΧΑΡΑΚΤΗΡΑΣ ΤΟΥ ΚΙΜΩΝΑ
Γιατί ο Κίμων, όντας πλούσιος, και τις λειτουργίες που του επέβαλλε η Πολιτεία τις εκτελούσε με λαμπρό τρόπο και πολλούς από τους συνδημότες του τους συντηρούσε ξοδεύοντας από τη δική του περιουσία. Γιατί κάθε πολίτης που καταγόταν από το δήμο των Λακιαδών μπορούσε, αν ήθελε, να πηγαίνει καθημερινά στο σπίτι του Κίμωνα και να προμηθεύεται ό,τι του ήταν αναγκαίο για να συντηρηθεί. Ακόμη και οι κήποι του ήταν άφρακτοι, για να παίρνει ο καθένας όσα φρούτα ήθελε.
Αριστοτέλης, Αθηναίων Πολιτεία, XXVII, 3 (μετ. Β.Σ.)

  8.   Τι γνωρίζετε για την Α’ Αθηναϊκή συμμαχία, για ποιο σκοπό ιδρύθηκε  και πώς κατέληξε; Συνδέστε τη συμμαχία με ανάλογες συμμαχίες της σημερινής εποχής. Πιστεύετε ότι είναι σωστή η δημιουργία τους ή ανακύπτουν μεγαλύτερα προβλήματα, όπως ανταγωνισμός και άλλα;
9. Το δημοκρατικό πολίτευμα ενισχύεται με τις οικονομικές παροχές του  Περικλή. Ποιες είναι αυτές οι παροχές; Να τις παρουσιάσετε αναλυτικά.
10.    Σε ποιους παράγοντες έχει τις ρίζες της η αντιπαράθεση μεταξύ Αθήνας και Σπάρτης; Να τους παρουσιάσετε αναλυτικά.
11.    Ποια επιστημονικά επιτεύγματα βοήθησαν στην εξέλιξη των επιστημών έως και σήμερα; Να τα παρουσιάσετε αναλυτικά.
12.    Να παρουσιάσετε αναλυτικά τις σπουδαιότερες μεγαλουπόλεις, που εξελίχθηκαν σε αξιόλογα ελληνιστικά πνευματικά κέντρα.
13.    Τα αρχαία νομίσματα. Σε ποιες πόλεις κυκλοφόρησαν; Ποιες ανάγκες εξυπηρετούσε η ύπαρξή τους; Η εμφάνισή τους κρίνετε ότι ήταν θετική ή δημιούργησε κοινωνικές ανακατατάξεις και συγκρούσεις;

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου