Σάββατο 15 Φεβρουαρίου 2014

Πλαίσιο και πρόγραμμα των συναντήσεων


Στο Ζάννειο Πρότυπο Πειραματικό Λύκειο διεξάγονται συναντήσεις για το μάθημα της Ιστορίας κάθε Τρίτη από 4/2/2014 ως 6/5/2014. Σε αυτές πραγματοποιούνται εισηγήσεις από πανεπιστημιακούς και ειδικούς ερευνητές σε ιστορικές περιόδους και αντικείμενα όπως οι ελληνιστικοί χρόνοι, η Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία, η Τουρκοκρατία και η ευρωπαϊκή ιστορία, ενώ παράλληλα θα διεξάγονται και συζητήσεις γύρω από το θέμα της χρήσης των πηγών στην διδασκαλία της Ιστορίας. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ


4/2/2014: Συνάντηση – Γνωριμία συμμετεχόντων – Παρουσίαση πλαισίου συναντήσεων

11/2/2014: Οι Ελληνιστικοί Χρόνοι (Ομότιμος Καθ. Εμμ. Μικρογιαννάκης)


18/2/2014: Ορισμός και είδη ιστορικών πηγών - Η αξιοποίηση πηγών και παραθεμάτων από σύγχρονα ιστορικά έργα στην διδασκαλία -Συζήτηση γύρω από θέματα για την τράπεζα θεμάτων

25/2/2014: Ιστορία και Λαογραφία (Καθ. Εμμ. Βαρβούνης, Πανεπιστήμιο Θράκης)

4/3/2014: Βενετική Ιστορία (Καθ. Αναστασία Παπαδία-Λάλα)

11/3/2014: Βυζαντινή Ιστορία  (Ομότιμος Καθ. Ευάγγελος Χρυσός)

18/3/2014: Τουρκοκρατία(Δρ. Χαράλαμπος Μηνάογλου)

1/4/2014: Η πνευματική κίνηση του Ελληνισμού κατά τον 18ο αιώνα (Καθ. Άννα Ταμπάκη, ΕΚΠΑ)

8/4/2014: Τα ερωτήματα στις πηγές: Διερευνητική ή κατευθυνόμενη μάθηση; Οι πηγές συμπληρώνουν ή υποκαθιστούν την ιστορική αφήγηση; - Συζήτηση γύρω από θέματα για την τράπεζα θεμάτων

30/4/2014: Η Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία (Καθ. Κων. Μπουραζέλης, ΕΚΠΑ)

6/5/2014: Ποιος είναι ο στόχος του μαθήματος ιστορίας: διδασκαλία οπτικών και ερμηνειών, διδασκαλία σπουδαίων γεγονότων ή καλλιέργεια του ιστορικού συνεχούς; - Συζήτηση γύρω από θέματα για την τράπεζα θεμάτων

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου